Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

О. В. Бацилєва, д-р психол. наук, професор
В. М. Астахов, д-р мед. н., професор
О. М. Шпортун, д-р психол. н., доцент
К. М. Васюк, канд. психол. наук, доцент
І. В. Пузь, канд. психол. наук, доцент