Теоретична модель дослідження конструктивної конфліктності особистості.

Автор(и)

  • Б. О. Бортун Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анотація

У зв’язку із складністю феномена конструктивної конфліктності важливу роль в її вивченні відіграють моделі, що особливим чином структурують досліджувані явища. При обґрунтуванні теоретичної моделі дослідження конструктивної конфліктності ми спиралися на ідеї В.П. Кузьміна. Відповідно до його вчення основні етапи руху пізнання полягають у виявленні сутності явища, було проаналізовано само собою, потім – у виявленні сутності як частини, елемента даної системи, і нарешті, в аналізі його сутності як сукупності всіх дійсних відносин. Інакше кажучи, на першій сходинці пізнання об’єкт виступає перед суб’єктом як простий емпіричний факт, на другій сходинці якості окремого об’єкту зазнають розкриття через сутність і закон певної системи, до якої він належить, на третій сходинці – як системне утворення з врахуванням сукупності дієвих умов.

Біографія автора

Б. О. Бортун, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри психології і педагогіки

##submission.downloads##