Особливості прояву агресивності у студентської молоді з різним рівнем альтруїзму.

Автор(и)

  • А. А. Дударенко Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Поширення агресивних поведінкових тенденцій становить особливу небезпеку для розвитку індивіда у молодому віці, оскільки загальновідомим є той факт, що період молодості розкриває перед відносно сформованою особистістю практично невідомий горизонт життєдіяльності, забезпечуючи її необхідністю обирати майбутню професію, адаптуватися до незнайомих умов в новому колективі, звикатися з новим соціальним статусом, новими обов’язками та можливостями. Наявність такої ситуації вимагає від молодої людини максимальної мобілізації особистісного потенціалу. Систематичне продукування деструктивного впливу, спрямованого на оточуючих, може викликати захисну реакцію з їхнього боку, зокрема призвести до остракізму, тобто своєрідного виключення з контексту суспільної взаємодії, що робить неможливим повноціннефункціонування індивідуума як особистості. Саме тому особливої уваги заслуговує припущення, що одним із варіантів усунення надмірної агресивності є прищеплення альтернативних мотиваційних програм, серед яких провідне місце належить альтруїстичній поведінці. На жаль, на сьогоднішній день у молодіжному середовищі явище альтруїзму не має особливого поширення, що викликає занепокоєння, оскільки більшість молодих людей не вважають доречним відносно безкорисливо сприяти задоволенню потреб оточення. Отже, проблема дослідження взаємозв’язку феномена альтруїзму із проявом агресивностів осіб молодого віку є не лише актуальною з теоретичного погляду, але й характеризується практичною значущістю, адже саме молодь уособлює потенціал розвитку кожної країни, що обумовлює необхідність створення оптимальних умов для її благополучного становлення.

Метою даної роботи є дослідження особливостей прояву агресивності в студентської молоді з різним рівнем альтруїзму.

Біографія автора

А. А. Дударенко, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студент 2 курсу спеціальності «Психологія»

##submission.downloads##