Досягнення сучасної психологічної науки та практики

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 26 березня 2020 р.)

Досягнення сучасної психологічної науки та практики.

Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса.
У представлених матеріалах висвітлено наукові дослідження та їх результати, які здобуті молодими науковцями з таких питань як особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини; психологія навчання та психологічного супроводу в освіті; психологічне забезпечення професійної діяльності; психологічні аспекти взаємодії людини і суспільства; сучасні дослідження в медичній психології та психології здоров'я; сучасні дослідження в галузі спеціальної психології; психологічні проблеми адаптації.
Збірник адресований науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, спеціалістам у галузі практичної психології, а також усім тим, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями у вітчизняній та зарубіжній психології.
Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за грамотність, науковий та літературний зміст, достовірність фактів і посилань несуть їх автори.

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020
PDF

Статті

В. Г. Боженко
PDF
7-9
Б. О. Бортун
PDF
9-13
К. В. Вакась
PDF
13-16
І. Р. Гайсин
PDF
16-18
М-О. В. Гарнага
PDF
18-22
О. В. Гоцуляк
PDF
22-27
І. М. Гресько
PDF
27-30
М. О. Громова
PDF
30-32
В. М. Гусєв, Д. С. Хапченкова, О. С. Кулабухова
PDF
32-36
К. В. Гуцол
PDF
36-39
А. А. Дударенко
PDF
40-44
Д. Ю. Заєць
PDF
45-48
Ю. C. Зацерковна
PDF
48-51
З. П. Зеленська
PDF
51-54
І. О. Іващева
PDF
54-56
О. Д. Кірієнко
PDF
56-59
І. П. Ковальчук
PDF
59-61
І. Б. Колобова
PDF
61-64
Л. А. Мартинець
PDF
65-67
Н. С. Марценюк
PDF
67-69
А. П. Мороз
PDF
70-73
Д. М. Мороз
PDF
73-75
В. О. Морозенко
PDF
76-77
А. М. Николюк
PDF
78-79
А. С. Окнова
PDF
79-82
К. С. Поліщук
PDF
82-85
І. В. Пузь
PDF
85-89
О. О. Резніченко
PDF
89-94
Н. В. Рижкoвa
PDF
94-98
В. Ю. Стрельніков, Л. В. Лебедик
PDF
98-102
А. А. Таран
PDF
102-106
О. С. Ткач
PDF
107-109
І. А. Ткаченко
PDF
109-111
Я. Д. Цігельман
PDF
111-114
В. Ю. Чушак
PDF
115-117
Є. О. Шевченко
PDF
117-120
О. М. Шпортун
PDF
121-126
С. Ю. Юрченко
PDF
126-129
С. П. Яланська
PDF
129-131